Log Saringan PTAR UiTM Shah Alam
# Lokasi Bil Pelajar Bil Pelawat Bil Staf PTAR Jumlah
1. Perpustakaan Tun Abdul Razak Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0
2. Perpustakaan Undang-Undang Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0
3. Perpustakaan Kejuruteraan Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0
4. Perpustakaan Sains & Teknologi Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0
5. Perpustakaan Alam Bina Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0
6. Jabatan Arkib Universiti Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0
7. Galeri Tun Abdul Razak Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0
8. Ruang 24 Jam Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0 Semasa - 0 | Rekod - 0